Tagged: osmanlı devletinde

0

Hristiyanlık ve Osmanlı İmparatorluğu Geçmişi

Osmanlı imparatorluğu, ondördüncü yüzyıla veya on yedinci yüzyıla kadar Hıristiyan Avrupa’nın üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyordu. Osmanlı hanedanının kökenleri uzeybatı Anadolu’da yatmaktadır ve neden aniden böyle güçlü bir halde ortaya çıktıklarını söylemek zordur.   Bir teori, bunun...

0

Osmanlı Devleti’nde Hukuk Sistemi Nelerdi?

Osmanlı Devletinde Hukuk Sistemi Osmanlı İmparatorluğundaki hukuki yapıya Osmanlı hukuku denilmektedir.Osmanlı Devleti’nde hukuk; Şer’i (İslam) Hukuk ve Örfi Hukuk olmak üzere iki temele dayanmaktadır. ŞER’İ HUKUK: Şer’i hukukun esasını Hadis, İcma ,Kur’an ve Kıyas...