Tagged: osmanlı

0

Osmanlı Devleti’nde Bulunan Yasalar

Osmanlı devletinde olan yasalar 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi, Kânûn-ı Esâsî, Fatih Kanunnâmesi, Mecelle, Pençik Kanunu, Sened-i İttifak, Tehcir Kanunu olarak ayrılabilir.  Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi bir orta okulun kurulmasının istendiği yasadır. Ortaöğretim kurumları rüştiyelerden sonra gelen eğitim alanlarıydı. İdadi Mektebi adıyla böyle...

0

Osmanlı Devleti’nin En Meşhur Yemekleri

Osmanlı Mutfağı hakkında bilinmesi gerekenler Öncelikle Osmanlı Mutfağı’nı bir mutfağa benzetmek gerekirse en yakın duran olarak Halep Mutfağı, dolayısıyla Suriye Mutfağı diyebiliriz. Elbette hala Osmanlı’ya ait yemek kültürünün izlerini biz de taşıyoruz ama genel...

0

Cülus Nedir, Cülus Bahşişi Neye Denir?

Osmanlı dönemine ait bir çok  terim bulunmaktadır ve bunların çoğu Arapça kökenlidir. Her terimin ifade ettiği anlam farklıdır. Osmanlı döneminde yapılan şeyler günümüzden çok farklıdır. Padişahlık dönemi olduğundan birbirinden farklı terimler kullanılmıştır. Farklı bölümlere...

0

Osmanlı Padişahlarının ilginç Bilinmeyenleri

Osmanlı Devleti 1299-1923 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk-İslam devletidir. 16. yüzyıldan dünyanın en güçlü imparatorluğu olmuştur. 27 Temmuz 1302 yılı kuruluş tarihi kabul edilir. 6 yıl boyunca doğu ve batı dünyası arasında köprü görevi görmüştür....

0

Seni Seven Neylesin?

Osmanlı tarihinden güzel bir aşk hikayesi! Yavuz Sultan Selim Han, Mısır’ı fethettiğinde bir süre orada kalır. idareyi eline alıp kendi hâkimiyetini yerleştirmek için bu elzemdir. Bu sırada bir çadırda kalıyor. çadırı süpürüp temizleyen, yemeği...

0

Osmanlı Takıları

Muhteşem Yüzyıl dizisini bilmeyen yoktur sanırım. Kiminiz tam bir fanı kimimiz de antifanıyız. İtiraf etmem gerekirse ben ikinci gruptayım. Rayting uğruna tarihi gerçeklerin saptırılmasını yanlış buluyorum. Tarihi dizilerin çekilmesine karşı değilim ama objektif olunması...

0

Osmanlı Kıyafetleri İle Londra’da Yarışmak!

İngiltere’de Londra- Brighton arasında yapılan antika araba yarışta, Türk İşadamları Ahmet Öngün ve Cengiz Artam’ın kullandığı Otomobil ve Osmanlı paşa kıyafetleri, yarışın gözdesi oldu. 117’incisi düzenlenen tarihi Veteran Oto Yarışı’na, Klasik Otomobil Kulübü’nün kurucusu...

0

Osmanlı-Japon İlişkileri ve Ertuğrul Faciası

Dünyada olup bitenleri çok yakından takip eden Sultan II. Abdulhamid, Japonya’nın güçlendiğini görüyordu. Rusya ve Avrupa’nın sonu gelmez düşmanca tavırlarına karşı Japonya ile ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyordu. Bunun için Osmanlı donanmasından bir eğitim gemisini Japonya’ya...

0

Osmanlıda Deyimleşen Birkaç Olay!

BUYRUN CENAZE NAMAZINA IV. Murad zamanında tütün,içki ,keyif verici madde yasağı koyar ve yasağa uymayanları şiddetle cezalandırır.Bugünkü Üsküdar civarında bir kahvehanede tütün vs. içildiğini istihbarat alır.Derviş kılığında tebdili kıyafet buraya gider.selam verir,oturur,kahveci yanına gelip,...