sohbeti Yaran

0

Osmanlı Devletinde İmzalanan Bazı Anlaşmalar

SEGEDİN Anlaşması: 1444 yılında imzalanmıştır. Macarlar Önderliğindeki Haçlı ittifakı ile yapılmıştır.Bu anlaşma Osmanlı Devletiyle Haçlılar arasında yapılan ilk anlaşmadır.Bu anlaşmayla beraber 10 yıl savaş yapılmayacak. Sırp Krallığı yeniden kurulmuştur İSTANBUL Anlaşması : 1479 yılında...

0

Osmanlı’da Yeniçeri Nedir?

Yeniçeri Ocağı nedir? Yeniçeri, Osmanlı Devletinde, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. Kuruluşunu Orhan Gazi veya I. Murad dönemlerine dayandıran farklı görüşler bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarının genişlemesi ile, Hıristiyan çocukların 8-18 yaşlarında alınarak...

0

Kapıkulu Askerleri Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Osmanlı devletinin oldukça güçlü bir ordusu bulunuyordu. Birbirinden farklı bölümlere ayrılan bu orduda birbirinden farklı görevlerde askerler bulunmaktaydı. Örneğin deniz işlerine bakmak konusu Kaptan Paşa ‘ya verilmişti ve O da seferde Padişah donanması komutanlığını...

0

Osmanlının İmzaladığı Karlofça Antlaşması

Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluk olmuştur. Kazandıkları topraklar veya kaybettikleri topraklar ile günümüze kadar her daim adından söz ettirmiştir. Bir çok anlaşma sunulmuş ve bunların bazısını osmanlı devleti imzalamıştır. Bu anlaşmalardan biri de Karlofça Antlaşması’dır. 26...

0

Osmanlı Devletinde Vergi Sistemi Nasıl İşler?

Osmanlıda vergiden gelen gelirler maliyenin temelini oluşturan unsurlardır. Bu vergilerin en başında ve en önemlisi olan halktan alınan vergilerdir. Bu dönemde vergiler şeri vergi ve örfi vergi olmak üzere ikiye ayrılırlardı. Bunlar dışında ise osmanlı başka...

0

Osmanlı’da Divanı Hümayun Nedir? Görevleri Nelerdir?

osmanlı büyük bir imparatorluktur. Gelmiş geçmiş en lider padişahlar ve güçlü ordusuyla kendinden tarihler boyu söz ettirmiş bir devlet. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, padişah, sadrazam veya birden fazla çok yüksek rutbeli görevlilerin olulturduğu meclise Divanı...

0

1. Dünya Savaşı Hakkında Bilinmeyenler

Savaş, devletlerin, ülkelerin aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle, ilişkilerini keserek, birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eyleme denir. Can kayıpları, kanlar ve kazanılan topraklar ile sonuçlanan bu eylem oldukça üzücü sonuçlar doğurur. En önemli savaşlardan biridir 1. Dünya Savaşı. Nedenleri...

0

Osmanlı’da Devşirme Sistemi Nedir? Neden Yapılır?

Devşirmek eyleminin anlamı toplanmak demektir. Devşirmenin anlamı da buna benzerdir. Devşirme osmanlı’da dönemi konularında oldukça karşımıza çıkan bir terimdir. Osmanlı döneminde de oldukça büyük bir önem taşıyordur. E geçirilen yabancı yani Hristiyan, rumeli gibi çocukların...

0

Cülus Nedir, Cülus Bahşişi Neye Denir?

Osmanlı dönemine ait bir çok  terim bulunmaktadır ve bunların çoğu Arapça kökenlidir. Her terimin ifade ettiği anlam farklıdır. Osmanlı döneminde yapılan şeyler günümüzden çok farklıdır. Padişahlık dönemi olduğundan birbirinden farklı terimler kullanılmıştır. Farklı bölümlere...

0

Azap Askerleri Kimdir, Görevleri Nelerdir?

Osmanlı ordusu geniş bir ordudur. Bir çok görevlerde asker vardır ve hepsinin ait olduğu bir ad vardır. Bunlardan biride Azap veya azab askerleridir. Hafif piyade olarak kullanılan azap askerleri osmanlı askeri teşkilatında bir askeri...