Osmanlı Devleti’nde Mimari Yapı

Şimdi ki mimari yapılara bakıldığında osmanlı mimarisi oldukça gösterişli ve uyumlu aynı zamanda detaylarla donatılmış bir yer kaplıyor. Osmanlı döneminde günümüze kıyasla çok daha incelikle hazırlanmış binalar, saraylar mevcut. Tabi osmanlı mimarisinin de mutlaka ilham aldığı mimari teknikleri ve tasarımları vardı. Bunlar anadolu mimarisi,  selçuklu, iran ve bizans mimarileri… İhtiyaçlara göre bir çok bina inşa edilmiş ama osmanlı dönemlerinde genel olarak yapılan mimarı yapı camiler olmuştur. Osmanlı devletinde mimari birçok dönemi kapsamaktadır. İlk mimari erken dönem mimarisidir ve bu 1299 yılında osman gazinin osmanlıyı kurmasından 1501 yılında beyazıd caminin inşatının başlaması arasındaki süreyi kapsamaktadır. Genellikle iznik bölgesinde yapılan bu mimari yapılar osmanlının ilk izlerinin burada bulunmasını sağladı.  Sonrasında edirnede ise camiler inşa edilmeye başlanmıştır. Topkapı sarayı ise oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır. Osmanlı mimarisinde klasik dönem ise 1501 yılı ile 1703 yılı arasında geçmiştir. Bu ise genellikle istanbul’da gerçekleşen mimarilerden oluşmaktadır. Bu zamanlarda kamu yapıları da inşa edilmeye başlanmıştır. Klasik dönemdeki en etkili yapılardan biri ayasofya olmuştur.

Osmanlı Devleti'nde Mimari Yapı (1)

osmanlıda lale devrinin başlaması ile içe dönüklük bırakıldı ve değişime gidildi. Lale devri 1703 ve 1757 yıllarını kapsar. Çeşmeler ve kasırların sayısı artmaya başladı. Özellikle lale devrinde içe dönük olmayan toplum için kağıthane’de bir piknik alanının içerisinde bulunduğu dinlenme tesisi yapıldı. Sonrasında gerçekleşen patrona halil isyanı ile lale devri son bulmuştur. Osmanlıda barok dönemi 1757 ve 1808 yılları arasını kapsar. Barok dediğimiz şekil oldukça hatlı, dalgalı ve kıvrımsal bir şekildir. Zeynep Sultan Camii, Laleli Camii, Fatih Türbesi, Laleli Çukurçeşme Hanı bu döneme ait eserlerdendir. Ampir üslup dönemi 1808-1876 yılları arasındaki dönemdir. Mimarlaşma süreci batılılaşmayla paralel olarak ilerlemiştir. 1876-1922 yılları arası ise osmanlı devleti için tanzimat dönemi olmuştur. eklektisizm tarzının en çok benimsendiği zamandır. Alexandre Vallaury zamanın en bilinen mimarıdır. OSmanlı döneminde gerçekleşen ilk mimarlanma örgütü  Hassa Mimarlar Ocağı idi. Bu ocağın görevi ise osmanlı devletine ait yeni tasarımlar üretmek, eşsiz mimariler yaratmak idi.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir