Osmanlı Devletinde Para Sistemi

Osmanlı devletinde günümüzde olandan bir çok farklı terim mevcuttur. O zamanlarda ordunun ayrıldığı bölümlerin ismi nasıl farklıysa günümüzde ki bölümlerde o kadar farklıdır. O zamanlar birbirinden ayrı görevlere ayrılan bakanlıkların adları nasıl farklıysa, günümüzdeki isimler osmanlı dilindeki isimlerden oldukça farklıdır. Sadece kullanılan isimler değil osmanlı devletinde sistemlerde de farklı bir işleyiş vardır. Vergi sistemi, savaş sistemi ve en önemlisi para sistemi. O dönemlerdeki paralar şimdi hala saklanmaktadır. 1327 de orhan bey zamanında olan ilk paraya gümüş akçe denilirdi. Gümüş akçe ise 1479 yılına yani fatih sultan mehmet dönemine kadar gelmiştir. Fakat sonrasında fatih sultan mehmet o dönemde sw/tra denilen altın parayı bastırmıştır. 9 ocak 1881 yılında altın olan para kesinleşmiş ve yasallaşmıştır. Çift metal para dönemine geçilmiştir. Osmanlı devletinde ilk kağıt para 1840 yılında basıldı. Bu kağıt paranın adı ise Kaime’dir. Ama kaimeler çıkarıldıktan sonra bunun devlet açısından bir çok dezavantajı oldu. Kaimeler bir çok borçlanmaya yol açmıştı. 1 altın lira 100 kuruş demekti. 1. dünya savaşı öncelerinde osmanlıda parayı 3 bölüme ayırabiliriz. İlk olarak gümüş sikkeler, 2. altın sikkeler ve 3. konvertibl banknotlar. Sonrasında para sistemi gelişmeye devam etti.

osmanlıda para sistmei (2)

Çıkaralın yeni bir yasa ile bir lira olan kağıt paralar ortadan yırtılacak ve bu yırtılan paralar yarım lira olarak harcanacaktı. Bu da olmayınca osmanlı devletinde tekrardan bir kanun çıkarıldı ve altın gümüş sikkelere geri dönüldü. Bu kanunun adı ise tevhidi meskukat kanunudur. 1930 yılında ise 1 altın para 990 kuruş olmuştu. Daha sonraları osmanlı da para sistemi geliştikçe gelişti. Bankalar ortaya çıktı. Ve günümüzde ki para sistemi ise osmanlı devletinden oldukça farklıdır. Şimdi 5, 10, 20, 50,100, 200 TL’lik banknotlar vardır. 5, 10, 25, 50, 1 kuruşluk metal paralar mevcuttur. Paraların maddeleri veya yazıları değişse de para sistemi türkiye cumhuriyetinde bu şekildedir. Yani osmanlı devleti ile günümüz türkiyesinde para sistemleri arasında dağlar kadar fark vardır. O zamanlar akçe veya sikke denilen paralar şimdi türk lirası deniliyor.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir