Kapıkulu Askerleri Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Osmanlı devletinin oldukça güçlü bir ordusu bulunuyordu. Birbirinden farklı bölümlere ayrılan bu orduda birbirinden farklı görevlerde askerler bulunmaktaydı. Örneğin deniz işlerine bakmak konusu Kaptan Paşa ‘ya verilmişti ve O da seferde Padişah donanması komutanlığını üzerine alırdı. Kapıkulu Ocakları, Osmanlı Devleti’nin sürekli ordusunu oluşturan, padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik bölümlerden oluşan asker ocaklarına denir. Bu ocaklar kurulmadan önce osmanlı devletinin askeri gücünü yayalar ve müsellemler oluşturuyordu. Bunlar ücretli askerlerdir. Devletten “Ulufe” adı verilen ve gündelik hesabı ile maaş alırlardı. Öncelerde sadece istanbulda yaşarlarken sonraları sınırlarda kalelerde görev yapmaya başlamışlardır. Kapıkulu askerleri piyade ve süvari olmak üzere başlıca iki sınıftan oluşur. Kapıkulu piyadesi ise 7 ocaktan oluşurdu. Yeniçeriler, Acemioğlanları, Cebeciler, Topçular, Top arabacıları, Humbaracılar, Sakalar, Yeniçeri Ocağı.

kapıkulu askerleri nedir kaca ayrılır (1)
Kapıkulu süvarileri ise, Sürekli olarak silah altında bulunduran askerlerdir. Bu askerlerinin İstanbul’da kışlaları yoktur. At beslemekte kolaylık sağlamak, bir yandan da başkente yakın bulunarak gerektiği zamanlarda hızlı bir şekilde toplanmalarına imkan vermek için İstanbul, Edirne ve Bursa kentleri arasındaki köy ve kasabalarda yerleşmelerine izin verilirdi. Bu süvari askerleri 6 bölümden oluşur. Bunlar Silahtar, Sipahi, Sağ ulufeciler, Sol ulufeciler, Sağ gureba bölüğü, Sol gureba bölüğüdür. Sol Ulufeciler Savaşta saltanat sancaklarını korurlardı.Sağ Ulufeciler Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı. Her bölüğün bir bölük ağası bulunurdu, bundan başka Kethüda Bey, Kethüda Piri, Katip ve Kalfa abir topluluk mevcuttu. Aynı zamanda küçük rütbeli subaylarda bulunmaktaydı.Sağ Garipler savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı. Sol Garipler savaşta saltanat sancaklarını korurlardı. Bu bölüklerin sırasiyle ikisine baş, ikisine orta, son ikisine de aşağı bölükler denirdi. Barış zamanında ise kiraya verilen devlet arazisinin yönetiminde Hristiyanlardan alınan vergileri toplamakla görevlendirilirdi.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir