Osmanlının İmzaladığı Karlofça Antlaşması

Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluk olmuştur. Kazandıkları topraklar veya kaybettikleri topraklar ile günümüze kadar her daim adından söz ettirmiştir. Bir çok anlaşma sunulmuş ve bunların bazısını osmanlı devleti imzalamıştır. Bu anlaşmalardan biri de Karlofça Antlaşması’dır. 26 Ocak 1699 tarihinde imzalanmıştır. imzalayan devletler arasında Osmanl, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu, Avusturya, Venedik ve Lehistan vardır. Bu anlaşma gerileme döneminin başlangıcı olarak sayılır. Karlofça Sırbistan’ın sınırları içinde olan bir kasabadır. Antlaşma, 1683-1698 yılları arasındaki Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları’nın sonucunda imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Macaristan, Erdel ve Hırvatistan’ın bir kısmı Avusturya’ya bırakıldı. Mora Yarımadası ve Dalmaçya Venediklilere bırakıldı. Podolya ve Ukrayna Lehistan’a bırakıldı. Antlaşmanın 25 yıl geçerli ve Avusturya’nın garantisi altında olması kabul edildi.

karlofça anlasması

Karlofça anlaşması büyük bir önem taşımaktadır. .Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki egemenliği büyük ölçüde sona erdi. Osmanlı devleti bu anlaşma yüzünden batıda epey toprağını kaybetmiştir. Osmanlı devleti avrupadan geri çekilmeye başladı, aksine avrupa da karşı saldırıya geçti. Avrupanın askeri bakımdan üstün olduğu anlaşıldı. Rusya ile 1700’de Karlofça Antlaşması’nın devamı olan İstanbul Antlaşması imzalandı.İstanbul antlaşmasına göre ise, Azak Kalesi Rusya’ya verildi. Rusya’nın İstanbul’da sürekli elçi bulundurması kabul edildi. Bu antlaşma ile osmanlı geri çekilişi sürekli devam etti. Kurtuluş Savaşı sırasında kazandığımız Sakarya Meydan Muhaberesi ile sona erdi.

Karlofça antlaşması sayesinde Hırvatistan’ın bir bölümü Avusturya’ya verildi; Sava ırmağı sınır oldu. Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verildi. Dalmaçya kıyıları ve Mora, Venedik’e verildi. Korint Osmanlılarda kaldı. Temeşvar ve Banat Yaylası dışında kalan bütün Macaristan ve Erdel Avusturya’ya verildi. Rusya ise karlofça anlaşması imzalanırken kesinlikle barışa yanaşmamış ve kırıma doğru ilerlemeyi amaçlamıştır. Ancak, Avrupalı Devletlerin baskısıyla 1700’de antlaşma masasına oturmuştur. Karlofça anlaşması bazı devletleri yıkarken bazı devletlerin toprak sahibi olmasını sağlamıştır. Gerileyen devletlerden biri de osmanlı devleti olmuştur. Rusya ise bu anlaşmaya bilindiği gibi sonradan dahil olmuştur. Bazı devletlerin ne kadar güçlü bir askeri donanıma sahip olduğu öğrenilmiş oldu. Karlofça anlaşması 20 maddeden oluşurdu ve maddeleri şunlardı;

Karlofça Antlaşması 20 maddeden ibaretti ve başlıca hükümleri şunlardı:
* Bütün Macaristan, Slovenya ve Transilvanya Avusturya’ya bırakılacaktır; Hırvatistan Avusturya’da, Bosna Osmanlı Devletinde kalacaktır.
* Venediklilere Mora Yarımadası, Cerigo, Cerigotto, Hidra, Salamin, Ayamavri adaları ile Dalmaçya’nın bir kısmı bırakılıyordu.
* Lehistan’a ise Podolya, Galiçya’nın Türk kesimi, Kamaniçe Kalesi ve Ukrayna’daki bazı topraklar bırakılıyordu

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir