Osmanlı’da Divanı Hümayun Nedir? Görevleri Nelerdir?

osmanlı büyük bir imparatorluktur. Gelmiş geçmiş en lider padişahlar ve güçlü ordusuyla kendinden tarihler boyu söz ettirmiş bir devlet. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, padişah, sadrazam veya birden fazla çok yüksek rutbeli görevlilerin olulturduğu meclise Divanı Hümayun denirdi. Buradaki her bir yetkilinin görevleri birbirinden farklıdır. Günümüzdeki cumhurbaşkanı, başbakan vb. bir çok farklı görevler gibi bu mecliste de farklı yetkilerde devlet adamları bulunmaktadır. Bunların hepsinin ülke için bir çok görev vardır ve osmanlı devleti içinde böyle yetkilerde birilerinin birşeyler yapması gerekiyordu, çünkü padişah tek başına her işe koşamazdı. Divanı Hümayun ise bu sebeple kuruldu.

divanı hümayun üyeleri (2)
Veziriazam; padişahın vekili de denildiği veziri azam padişahtan sonraki en önemli işleri yapan kişidir. Örfi hukuk sistemini veziri azam düzenlerdi. Padişahın mührünü taşırdı ve padişahın sefere çıkması gereken durumlarda veziri azamın yetkileri genişlerdi. Dinavı hümayuna liderlik yapardı. Şimdiki başbakanı veziri azam gibi düşünebiliriz.
nişancı; tapu kadastro ve tımar topraklarının kayıtlarını tutan nişancı aynı zamanda emrindeki kalemlerle yazışmaları düzenlerdi. Nişancıyı da günümüzdeki iç işleri bakanına benzetebiliriz
kubbealtı vezirleri; Acil durumlarda kullanılan kubbealtı vezirleri tecrübeli ve yaşlı devlet adamları arasından seçilen kişilerdi. Yedek bir kuvvet olarak bulunurlar, bilgilerinden meclis toplantılarında yararlanılırdı. Şimdi ki müsteşarlar
defterdar; defterdarlar osmanlı döneminde ikiye ayrılırlardı biri anadolu defterdarı diğeri rumeli defterdarı. Hazine ve malların kayıtlarını, bütçeleri, gelir ve giderleri defterdarlar yapardı. Maliye bakanı günümüzde bu işi yapmaktadır
kazasker; yüksek davalara kazaskerler bakardı. Kadı ve müderrisleri atarlardı. İlmiye sınıfının temsilcileriydiler. Adalet bakanı bu işi yapmaktadır
şeyhülislam; dini kanularında yetkilere sahip olan şeyhülislam bir işin olayın dine uygunluğunu belirlediği bir fetva ile verirdi. Diyanet işleri bakanlığının önceki hali diyebiliriz.
kaptanı derya; denizcilikle alakalı bir terim olan kaptanı derya denizcilkte atamaları yapar, tuğra çekme yetkisini verirdi. Derya kalemine bağlı tımarların dağıtımını kaptanı derya üstlenirdi. Günümüzde amiral
yeniçeri ağası; istanbulun güvenliğinden sorumlu kişidir. Yeniçerilere emirler veren aynı zamanda divandaki toplantılara katılma yetkisine sahip kişidir. Günümüzde emniyet müdürlüğü
rumeli beylerbeyi; rumelinin en yüksek rutbeli ordu komutanı.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir