1. Dünya Savaşı Hakkında Bilinmeyenler

Savaş, devletlerin, ülkelerin aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle, ilişkilerini keserek, birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eyleme denir. Can kayıpları, kanlar ve kazanılan topraklar ile sonuçlanan bu eylem oldukça üzücü sonuçlar doğurur. En önemli savaşlardan biridir 1. Dünya Savaşı. Nedenleri ise;

  • Almanya’nın sömürgecilik faaliyetlerine başlayıp, ham madde ve pazar arayışına girmesinden İngiltere’nin rahatsız olması,
  • Rusya’nın balkanlarda oluşturduğu Panslavizm politikasının Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu rahatsız etmesi,
  • İtalya’nın, Avusturya-Macaristan’ın elinde olan topraklarını geri almak istemesi,
  • Japonya’nın, Asya ve Büyük Okyanus’ta yayılmak istemesi,
  • Devletler arasındaki silahlanma yarışı

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtı  Franz Ferdinand, bosna hersek de bir sırplı tarafından öldürüldü. Avusturya bundan sırbistanı sorumlu buldu. Daha sonraları öldüren kişinin verilmesi istendi, fakat sırbistan öldüren kişi vermek yerine idam etti. Bu durum Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş açmasını sağladı. Rusya’da sırbistan’ın yanında yer aldı. Sonra Almanlar,Fransa ve Rusya’ya savaş ilan ettiler. Ve bu şekilde domino taşı gibi sırasıyla binlerce sebeple ülkeler birbirlerine savaş açtı. Bazı ülkeler birbirlerinin yanında bazıları ise birbirlerinin karşısında oldular.

1. dünya savaşı hakkında bilinmeyenler

19. yüzyılda osmanlı devleti çöküş dönemine girmişti. Osmanlı ordusu savaşta tarafsızdı. Almanya, osmanlı imparatorluğunu kendi tarafına çekmeye çalışmaktaydı. Bunun sebeplerinden bazıları, Almanya’nın İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak istemesi, yeni cepheler açarak İtilaf devletlerinin kendi üzerindeki baskısını hafifletmek istemesi, Almanya’nın Musul-Kerkük petrollerinden yararlanmak istemesi. Böylece osmanlı devleti almanyanın yanında savaşa girdi ve kaybettiği toprakları alacaklarına inandılar. Osmanlının savaştığı cepheler;

1. Kafkas Cephesi 1.Makedonya
2. Kanal Cephesi 2.Galiçya Cephesi
3. Filistin-Suriye Cephesi 3.Romanya
4. Irak Cephesi
5. Hicaz-Yemen Cephesi
6. Çanakkale Cephesi

Dünya savaşı 4 yıl sürmüştür. 1918 yılında İttifak Devletleri’nin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Savaşın sonuçlarından bazıları; Savaştan en karlı devlet İngiltere çıkmış, fransa 2. güçlü devlet olmuştur, Sömürgeciliğin yerini manda ve himayecilik almıştır. İt Dalaşı terimi 1. dünya savaşından sonra çıkan bir terimdir. Pilotlar savaşta uçarken motorlarını bir süreliğine kapatır ve tekrar açtıklarında köpek sesine benzer bir ses çıkardı. Savaş sırasında kullanılan topların sesleri yüzlerce kilometre uzaktan duyulabiliyordu. Savaşta köpekler mesajlaşmak, haberleşmek için kullanılmışlardır. Dünya Savaşı esnasında ünlü İspanyol Gribi tüm askeri kayıpların yaklaşık 1/3’üne sebep oldu.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir