Osmanlı’da Savcı Bey’inBüyük İsyanı

Şehzade Savcı, Murad-ı Hüdavendigâr veya Gazi Hünkar da denilen 1. Murad’ın yani Osmanlı Devleti 3. padişahının en küçük oğludur. 1362 Bursa’da doğmuş 1385 Bursa’da ölmüştür. 1. Murad’ın ü oğlu vardır.  Bu oğullarından her biri farklı bir osmanlı sancağından görevlendirilmiştir.

  • Şehzade Beyazid – Kütahya
  • Yakup Çelebi – Karesi
  • Savcı Bey – Bursa

Hepsinin görev yeri farklıydı. Savcı beyin çok büyük bir kitlesi vardı. Tabi bu durum  Osmanlı Devleti 3. padişahı yani babaları 1. Murad’ın gözünden kaçmamıştır. Bu durumda da evlatları iççinde en büyük olan Kütahya’da görevlendirilen oğlu Şehzade Beyazid’a mektup gönderdi ve burada kardeşleri hakkında kendisine bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Beyazid ise mektuba yanıt olarak, Karesi de çalışan kardeşi Yakup Çelebi’nin oldukça uslu ve sakin davrandığını bir sorun olmadığını ama Bursa’da görevlendirilen kardeşi Savcı Bey’in çevresinde olanlardan çokça etkilenerek yanlış hareketlerde bulunduğunu belirtti. İlerleyen vakitlerde padişah 1. Murad sefere çıkar. Taht vekili ise daha öncesinde Bursa’da görev gören oğlu Savcı Bey olur. Savcı Bey bir şehzade ayaklanması başlatır.  I. Murad 1373’de yanında Bizans İmparatoru V. Yannis Palaiologos ile Anadolu’ya gider. Konstantinopolis’deki büyük oğlu Andronikos küçük kardeşi Manuel ile taht savaşına girer. Babasının başkentten ayrılınca bu durumda faydalanan Andronikos bir dümen yapıp imparatorluğunu belirtir. O zamanlar 14 yaşında olan Şehzade Savcı Bey bu eyleme dahil olup babası I. Murad yerine padişah olduğunu ilan edip kendi adına hutbe okutur. Bu yaptığından sonra savcı beyi bir çok ceza beklemektedir ve sonunda ölüm gelecektir. 1. Murad sonrasında oğlunu kör ettirdikten sonra boğdurarak idam ettirmiştir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir