sohbeti Yaran

0

Bilim ve Teknolojiye Osmanlı Katkısı

Bu zamana kadar gelişen bilim ve teknolojiye sadece çağımız düşünürleri katkı sağlamamıştır. Eskilerden de hatta çok eskilerden düşünürler devletler teknoloji gelişmesine önemli ölçüde fayda sağlamıştır. Bu sadece bir ürün icat etmekle değil fikirler, düşünceler...

0

Osmanlı Ordusu Kafkasya Cephesi Ve Sarıkamış Hikayesi

Osmanlı Ordusu Kafkasya Cephesi Ve Sarıkamış Hikayesi 1914-1918 yılları arasında Osmanlı ordusu dört yoğun cephede savaştı: Kafkaslar, Çanakkale, Sina-Filistin ve Mezopotamya-Irak. Ayrıca, bağımsız olarak ve Merkezi Güçlerle daha az yoğun cephelerde de savaştılar. Arabistan...

0

Osmanlıda Hat Sanatı

Osmanlıda Hat Sanatı Osmanlı Türkleri tarafından büyük sevilen ve saygı duyulan hat sanatının çeşitli kolları İstanbulda gelişti. On dokuzuncu yüzyılda Türkler, kuzeybatı Çin’in bozkırlarındaki orijinal evlerinden Batıya göç ederken, Türkistan, Afganistan ve İran’da İslam...

0

Osmanlı İmparatorluğunun İlan Ettiği Kutsal Savaş

14 Kasım 1914’te, Osmanlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul’da, dini lider Şeyhul-İslam, Osmanlı hükümeti adına İslami bir kutsal savaş ilan ederek Müslüman taraftarlarını İngiltere, Fransa, Rusya ve Yunanistan’a karşı silah almak için çağırdı. 1914 yazında Büyük...

0

Osmanlı Devleti Hakkında Karanlık Sırlar

1- Osmanlı padişahları, büyük oğlanlarının her şeyi miras aldığı yerlerde geleneksel bir uygulama yapmadılar.  Sonuç olarak, kardeşler bazen tahtı talep ettiler ve imparatorluğun ilk günleri, düşman devletlerine sığındılar gibi iddialar tarafından rahatsız edildi. Fatih Sultan Mehmed...

0

Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü, 1918-1920

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü, 1918-1920 31 Ekim 1918’deki ateşkes, Osmanlı İmparatorluğu ile Müttefikler arasındaki savaşı sona erdirdi ancak bölgeye istikrar ve barış getirmedi. İngilizler Suriye, Filistin ve Mezopotamya (Irak) kontrolündeydi. İngiliz, Fransız ve Yunan güçleri...

0

Hristiyanlık ve Osmanlı İmparatorluğu Geçmişi

Osmanlı imparatorluğu, ondördüncü yüzyıla veya on yedinci yüzyıla kadar Hıristiyan Avrupa’nın üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyordu. Osmanlı hanedanının kökenleri uzeybatı Anadolu’da yatmaktadır ve neden aniden böyle güçlü bir halde ortaya çıktıklarını söylemek zordur.   Bir teori, bunun...